Zásady zpracování osobních údajů


Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a bezpečí. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

Správcem osobních údajů na webu www.indiesmg.cz je Miloš Gruber - Indies MG, IČ 10539336, se sídlem Podveská 1240/12 624 00 Brno.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 603202579 nebo na e-mailu: info@indiesmg.cz. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání zboží, zaslání přístupů na web apod.).

Vaše osobní údaje v rozsahu: IP adresa a použitý prohlížeč potřebuji pro plnění smlouvy (při stahování digitální hudby) a/nebo jsou nezbytné pro provoz webu (logy webového serveru se pravidelně mažou)

Vedení účetnictví
Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuju, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a případně jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte mohu využít (ale spíš nevyužiji) za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li  mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, nic nazasílám.

V každém případě můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Ve spoustě případů by bez cookies navíc web ani nefungoval.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které pravidelně aktualizuji.

 

6. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup pouze přepravce, pokud to je v situaci přepravy zásilky k vám.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

  • Ekonomický systém (speciálně vyvinutý pro mě - nemá marketingové jméno)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@indiesmg.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 kalendářních dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování, např.: odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji maximálně 30 kalendářních dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe / ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 kalendářních dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bud moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s nabídkami, články či produkty obvykle nezasílám, ale pokud bych je zaslal, tak jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, tak je nezasílám. V prvním případě můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

V Brně, 18.5.2018

 

Vyhledávání

Klip měsíce

Moje Indies

Koncerty

připravují se...