Právní podmínky


Právní podmínky

Použití dokumentů

Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů (projektová dokumentace, případové studie, tiskové zprávy a další textové informace) z tohoto virtuálního www serveru (dále označovaný jen jako "server, web, www stránky") uděluje "Indies MG" pouze za předpokladu, že:

1. na veškerých použitých kopiích bude uvedeno níže uvedené prohlášení o ochraně autorských práv a o tomto souhlase
2. dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační a nekomerční účely, dokumenty lze použít případně pro osobní účely
3. dokumenty nebudou kopírovány ani umístěny na žádný jiný server nebo počítač připojený do sítě Internet nebo do firemní počítačové sítě
4. dokumenty z tohoto webu nebudou převedeny na jiná volně šířitelná media a nebudou zveřejněny v žádných jiných "klasických" médiích
5. v dokumentech nebudou provedeny žádné změny a úpravy
6. použití informací a dokumentů za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno, takové jednání může mít za následek závažné občanskoprávní a trestněprávní postihy, pachatelé budou stíháni v maximálním možném rozsahu

Výše uvedené dokumenty a podmínky nezahrnují grafický design nebo rozvržení těchto webových stránek. Prvky této webové prezentace jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky z této www prezentace nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu společnosti "Indies Scope Records"

Rozsah odpovědnosti

Přestože je základní snahou společnosti "Indies MG" zveřejňovat na těchto webových stránkách vždy přesné a aktuální informace, neposkytuje "Indies MG" žádné záruky týkající se jejich aktuálnosti. "Indies MG" nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi či návštěvníkovi stránek za jakékoliv překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu této stránky. V případě uvedení nesprávné ceny nebo informace u některého z výrobků z důvodu překlepu nebo jinou chybou, "Indies MG" si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit jakékoliv objednávky takového nesprávně uvedeného produktu bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla objednávka potvrzena. Pokud jakýkoliv produkt nabízený společností "Indies MG" neodpovídá zde uvedenému popisu, jediným oprávněním zákazníka je možnost vrátit takový výrobek a "Indies MG" vrátí peníze.

Omezení odpovědnosti

"Indies MG" a/nebo její jednotliví dodavatelé nezaručují vhodnost informací obsažených na těchto www stránkách a v dokumentech či souvisejících grafických zobrazeních a/anebo softwaru publikovaném na webu na jakýkoliv účel. Všechny takové dokumenty a související grafické zobrazení jsou poskytovány jak stojí a leží bez jakékoliv záruky a mohou být bez upozornění změněny. Jakékoliv riziko spojené s jejich používáním nese příjemce. V žádném případě "Indies MG" a/nebo jeho jednotliví dodavatelé nejsou odpovědni za škody ani za jejich náhrady a to ani v případě, že "Indies MG" byl informovaný o možnosti jejich vzniku.

Spotřebitelské smlouvy

Uzavírání smluv se spotřebiteli podle občanského zákoníku (spotřebitelské smlouvy) na nákup zboží prostřednictvím těchto www stránek se uplatňují pravidla podle tohoto zákoníku, doplněná o Všeobecné obchodní podmínky "Indies MG".

Software

Jakýkoliv software, který je k dispozici ke stažení z webu je autorským dílem společnosti "Indies MG" a/nebo jejích dodavatelů. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy pro koncové uživatele, pokud taková existuje, která je připojená k softwaru nebo je jeho součástí (dále označovaná jen jako "Licenční smlouva"). Koncový uživatel nebude moci nainstalovat software, ke kterému je připojena Licenční smlouva nebo je jeho součástí, bez toho, aby nejprve souhlasil s jejími smluvními podmínkami.

Ochranné známky

"Indies MG" a/nebo zde uvedené názvy produktů a společností mohou být nebo jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odkazy na stránky třetích stran

Společnost "Indies MG" přiměřeně prohlíží odkazované stránky, v žádném rozsahu ale neodpovídá za obsah těchto stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Společnost "Indies MG" vám umožňuje propojení se stránkami třetích subjektů pouze pro vaše pohodlí. Zařazení takového odkazu neznamená souhlas společnosti "Indies MG" s obsahem této stránky.

Propagační a časově omezené prodejní akce

Všechny časově omezené prodejní akce jsou podmíněné dostupností zboží a jejich skladovými zásobami. "Indies MG" si vyhrazuje právo jakékoliv změny, úpravy nebo zrušení takových akcí kdykoliv a bez předchozího upozornění.

2009 "Indies MG"
 

Vyhledávání

Klip měsíce

Moje Indies

Koncerty

připravují se...